Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 002/011/2017/Š Rekonštrukcia podláh telocviční 153 956.03 s DPH 13.11.2017 Koratex, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 1 k dohode o organizácii experiment.overovania experimentálne overovanie študijného odboru 34xxx K operátor knihárskych technológí s DPH 10.11.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 00894915BA2223 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení s DPH 02.11.2017 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo Projektové práce pre investičné projekty "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická" 396 786,60 s DPH 12.10.2017 plus 2 architekti s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva 17022 Zmluva o dielo - plastové okná 849,92 s DPH 05.09.2017 TEAMPLAST,.s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 6 k zmluve o spolupráci vydávanie zahraničných certifikátov s DPH 04.09.2017 International Education Society Ltd. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Darovacia zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 1 000,00 bez DPH 04.09.2017 Zväz polygrafie na slovensku Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva ŠI/1/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov 450.-/1m2 s DPH 23.08.2017 DELIKOMAT SLOVENSKO, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva 2017-1-SKOL-KA102-035275 Zmluva o poskytnutí grantu - projekt ERASMUS+ 19 520,00 s DPH 10.07.2017 Slovenská akademická asociácia pre medzinárovnú spoluprácu Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Rámcová dohoda príloha 1 Dohoda o podmienkach nákupu papiera, kartónu,.... vzmyslezákonaocenách s DPH 27.06.2017 Europapier Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Rámcová dohoda Dohoda o podmienkach nákupu papiera, kartónu,.... vzmyslezákonaocenách s DPH 27.06.2017 Europapier Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva S PV/1/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1301.53/rok bez DPH 19.06.2017 Grafitec Slovakia Group, s.r.o. SOŠP Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva 2017/AH051 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - medzinárodná súťaž PRINT STAR 1 669,31 s DPH 09.06.2017 Nadácia EPH SOŠP Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spolurpráci pri real. národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie araktivity a kvality OVP s DPH 31.05.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 31.05.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva cenník cenník polygrafického materiálu rámcovej dohody vzmyslezákonaocenách s DPH 01.05.2017 Europapier Slovensko s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve 054/14/07/ZoD tlačasopisu 2304.25/mesiac s DPH 15.03.2017 Mesto Senec Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo dodanie kamerového systému 3 111,00 s DPH 21.12.2016 Tomáš Chromek - TORACH Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo Stavebné práce - opravy v priestoroch SOŠP 214 891,99 s DPH 15.11.2016 SOAR, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva BL/6317BA umietnenie reklamného zariadenia 2 000,00 bez DPH 10.10.2016 Outdoor Media, s.r.o. Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/931

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria