Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 17022 Zmluva o dielo - plastové okná 849,92 s DPH 05.09.2017 TEAMPLAST,.s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Darovacia zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 1 000,00 bez DPH 04.09.2017 Zväz polygrafie na slovensku Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva 2017-1-SKOL-KA102-035275 Zmluva o poskytnutí grantu - projekt ERASMUS+ 19 520,00 s DPH 10.07.2017 Slovenská akademická asociácia pre medzinárovnú spoluprácu Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Rámcová dohoda príloha 1 Dohoda o podmienkach nákupu papiera, kartónu,.... vzmyslezákonaocenách s DPH 27.06.2017 Europapier Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Rámcová dohoda Dohoda o podmienkach nákupu papiera, kartónu,.... vzmyslezákonaocenách s DPH 27.06.2017 Europapier Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva S PV/1/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1301.53/rok bez DPH 19.06.2017 Grafitec Slovakia Group, s.r.o. SOŠP Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva 2017/AH051 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - medzinárodná súťaž PRINT STAR 1 669,31 s DPH 09.06.2017 Nadácia EPH SOŠP Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 31.05.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spolurpráci pri real. národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie araktivity a kvality OVP s DPH 31.05.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva cenník cenník polygrafického materiálu rámcovej dohody vzmyslezákonaocenách s DPH 01.05.2017 Europapier Slovensko s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve 054/14/07/ZoD tlačasopisu 2304.25/mesiac s DPH 15.03.2017 Mesto Senec Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo dodanie kamerového systému 3 111,00 s DPH 21.12.2016 Tomáš Chromek - TORACH Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo Stavebné práce - opravy v priestoroch SOŠP 214 891,99 s DPH 15.11.2016 SOAR, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva BL/6317BA umietnenie reklamného zariadenia 2 000,00 bez DPH 10.10.2016 Outdoor Media, s.r.o. Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Kúpna zmluva za rok 2016 výkup kovového odpadu podľaodberu s DPH 03.10.2016 Prukov, s.r.o. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva S1/2/2016 prenájom priestoru 1m2 430.00/rok bez DPH 20.09.2016 Delikomat Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva S1/1/2016 prenájom priestorru 2m2 860.00/ročne bez DPH 20.09.2016 Delikomat Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Zmllva o plnení vyhradených povinností zber, preprava a recyklácia odpadov s DPH 17.08.2016 NATUR PACK, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere druhotných surovín podľaodberu s DPH 01.07.2016 PATEX + Co, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Z201612874-Z Gastrozariadenie školskej jedálne a kuchyne 23 970,00 s DPH 31.05.2016 GASTRO VRABEĹ, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/946

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria