Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o vykonávaní a zabezpečovaní úloh "Technik požiarnej ochrany" 83.00mesačne bez DPH 21.12.2017 HOH, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o vykonávaní a zabezpečovaní úloh bezpečnostnotechnická služba 83.00mesačne bez DPH 21.12.2017 HOH, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Nájomná zmluva ubytovanie v ´školskom internáte podľadohody s DPH 04.12.2017 nájomníci podľa zoznamu Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 11/2017 k zmluve o dodávke plynu S-RP 20 dodávka plynu podľaodberu s DPH 01.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 11/2017 k zmluve o dodávke plynu dodávka plynu podľaodberu s DPH 01.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Kúpno predajná zmluva Predaj mot. vozidka Škoda Felícia Combi 310,00 s DPH 30.11.2017 Ing. Milan Lederleitner Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Kúpno predajná zmluva predaj mot. vozidla Škoda Pick Up 350,00 s DPH 30.11.2017 Patrik Fitus Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Kúpna zmluva zakúpeníe dvojfarbového járkévhé ofsetového tlačového stroja HEidelber GTO 1,00 s DPH 16.11.2017 Heidelber Slovensko, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 2017-MPC-EGO-582 prevod didaktických prostriedkov 3 976,00 s DPH 16.11.2017 Metodicko pedagogické centrum Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva 002/011/2017/Š Rekonštrukcia podláh telocviční 153 956.03 s DPH 13.11.2017 Koratex, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva PV/4/2017 zmluva o nájme nebytového priestoru 1 209,90 bez DPH 10.11.2017 Alica Dórová - ALDO Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva PV/3/2017 zmluva o nájme nebytového priestoru 8 782,00 bez DPH 10.11.2017 TYPOSET, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 1 k dohode o organizácii experiment.overovania experimentálne overovanie študijného odboru 34xxx K operátor knihárskych technológí s DPH 10.11.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 00894915BA2223 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení s DPH 02.11.2017 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo Projektové práce pre investičné projekty "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická" 396 786,60 s DPH 12.10.2017 plus 2 architekti s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva 17022 Zmluva o dielo - plastové okná 849,92 s DPH 05.09.2017 TEAMPLAST,.s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Darovacia zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 1 000,00 bez DPH 04.09.2017 Zväz polygrafie na slovensku Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 6 k zmluve o spolupráci vydávanie zahraničných certifikátov s DPH 04.09.2017 International Education Society Ltd. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva ŠI/1/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov 450.-/1m2 s DPH 23.08.2017 DELIKOMAT SLOVENSKO, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva 2017-1-SKOL-KA102-035275 Zmluva o poskytnutí grantu - projekt ERASMUS+ 19 520,00 s DPH 10.07.2017 Slovenská akademická asociácia pre medzinárovnú spoluprácu Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/943

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria