Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 1/2018 Darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 31.08.2018 Zväz polygrafie na Slovensku Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní Zmluva o ubytovaní v ŠI 150.00/1mesiac s DPH 22.08.2018 Mgr. Andrej Spišiak Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní Zmluva o ubytovaní v SI 180,00 s DPH 21.08.2018 Ing. Mária Jankovičová Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní Zmluva o ubytovaní 150.00/1mesiac s DPH 01.08.2018 Mgr. Mariana Vlková Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva MAGDG 1800347 Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov 2 891,85 s DPH 02.07.2018 Hlavné mesto SR Bratisalva Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní Zmluva o ubytovaní 135.00/1mesiac s DPH 29.06.2018 Nina Babjaková Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva SPV /1/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru 1656.36/rok s DPH 29.06.2018 Grafitec Slovakia Group, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní Zmluva o ubytovaní 135.00/1mesiac s DPH 29.06.2018 Michal Antoni Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní Zmluva o ubytovaní 135.00/1mesiac s DPH 29.06.2018 Michal Kostovčík Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní Zmluva o ubytovaní 135.00/1mesiac s DPH 29.06.2018 Vladimír Lakata Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní Zmluva o ubytovaní 160.00/1mesiac s DPH 29.06.2018 Marián Šenšel Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 2018-1-SK01-KA102-046259 Zmluva o poskytnutí grandu na projekt v rámci programu ERASMUS+ 98 608,00 s DPH 28.06.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní polygrafických služieb podľaobjednávky s DPH 20.06.2018 TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č.4 k Rámcovej dohode Zmluva o dodávaní papiera zmenyuvedenévprílohe s DPH 09.06.2018 Europapier Slovensko, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní ubytovanie na ŠI (4 izbový byt) 550/1mesiac bez DPH 31.05.2018 Edita Augustínová, Monika Luknárová Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo Zabezpečenie mobiliáru do ŠI 12 610,00 bez DPH 30.05.2018 LENCOS in, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva IS02718 Zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov 2160.00/rok bez DPH 24.05.2018 ISIT Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 135.00/1mesiac bez DPH 22.05.2018 Viktor Bujdoš Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 135.00/1mesiac bez DPH 22.05.2018 Radoslav Bujdoš Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Rámcová dohoda na poskytovanie tovarov a služieb Zmluva na nákup tonerov podľaprílohy s DPH 14.05.2018 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/979

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria