Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva Z201854241_Z Lepička knižných chrbtov s frézovaním 42 600,00 s DPH 11.12.2018 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dohoda o ukončení zmluvy ukončenie zmluvy Z201852510_Z 43 200,00 s DPH 04.12.2018 KBA CEE Sp. z o.o. org. zlložka Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. Z201852510_Z Lepička knižných chrbtov s frézovaním 43 200,00 s DPH 03.12.2018 KBA CEE Sp. z o.o. org. zlložka Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo zhotovenie publikácie 5 112.74 bez DPH 03.12.2018 Štátny pedagogický ústav Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.10.2017 úprava doplňujúcich projektových prác 426 264,90 s DPH 15.11.2018 plus 2 architekti s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Darovacia zmluva darovanie hnuteľného majetku do múzea Gutenber 0,00 s DPH 07.11.2018 Slovenská republika, správca Ministerstvo financií SR Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Príloha č. 2 licenčnej zmluvy pre priebežnú aktualizáciu SW priebežná aktualizácia SW v školskej kuchyni 445/1rok bez DPH 07.11.2018 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Rámcová dohoda č. SIOV-03772/2018 zabezpečenie grafických a tlačiarenských služieb podľacenníkavprílohe bez DPH 29.10.2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva OU-BA-OS1-2018/099659 ZENIT Web developer pre súťažiacich SŠ 600,00 s DPH 22.10.2018 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva OU-BA-OS1-2018/099664 ZENIT Graphic Designer pre súťažiacich SŠ 600,00 s DPH 22.10.2018 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 712/2018 zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl vzmyslezákona s DPH 15.10.2018 Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode zmluva o cene papiera podľacenníka s DPH 12.10.2018 Europapier Slovensko, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 1/2018 Darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 31.08.2018 Zväz polygrafie na Slovensku Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva MAGDG 1800347 Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov 2 891,85 s DPH 02.07.2018 Hlavné mesto SR Bratisalva Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva SPV /1/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru 1656.36/rok s DPH 29.06.2018 Grafitec Slovakia Group, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 2018-1-SK01-KA102-046259 Zmluva o poskytnutí grandu na projekt v rámci programu ERASMUS+ 98 608,00 s DPH 28.06.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní polygrafických služieb podľaobjednávky s DPH 20.06.2018 TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č.4 k Rámcovej dohode Zmluva o dodávaní papiera zmenyuvedenévprílohe s DPH 09.06.2018 Europapier Slovensko, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo Zabezpečenie mobiliáru do ŠI 12 610,00 bez DPH 30.05.2018 LENCOS in, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Rámcová dohoda na poskytovanie tovarov a služieb Zmluva na nákup tonerov podľaprílohy s DPH 14.05.2018 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/971

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria