Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka ZSE energie objednávka s DPH 20.01.2011
Faktúra 201300776 upratovacie a čistiace práce v budove TV 1 615,20 s DPH Dodatok č. 1 z 21.9.2012 07.01.2014 KLINTON, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 7111156488 odber elektriny za 10/2013 3 426,65 s DPH 08.11.2013 ZSE Energia, a.s. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 111189931 zálohová platba za vodné stočné na 12/2013 2 350,00 s DPH 01.12.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 3108033530 zálohová platba za odber elektriny na 12/2013 3 500,00 s DPH R12/2010-11 01.12.2013 ZSE energia, a.s Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 9000702263 tlač poštového peňažného poukazu 36,00 s DPH 23.09.2013 Slovenská pošta, a.s. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 1300043 odborná prehliadka a skúšky el. a plynových zariadení čiastočnáúhrada-doúhradafaktúry3000 s DPH 27.06.2013 REVIT - NITRA, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Zmluva S-RP20 Dodatok č. 8/2014 k zmluve o dodávke plynu dodatok k zmluve na dodávku plynu v roku 2014 podľaodberu s DPH 10.12.2013 SPP Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 7413884087 odber zemného plynu 08/2013 3123.64.čiastočnáúhradavovýške1982.28 s DPH 15.09.2013 SPP, a.s. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 7413870045 odber zemného plynu 07/2013 2829.27.ztohočiastočnáúhradavovýške1762.64 s DPH 13.08.2013 SPP, a.s. Stredná odborná škola polygrafická
Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. S2/2/2007 prenájom nebytových priestorov 4871.07ročne+energie s DPH 30.12.2013 Dubra Graf, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Zmluva 67/2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 08.01.2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Stredná odborná škola polygrafická
Zmluva Zmluva o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 0.15/liter s DPH 02.01.2014 MIM system, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Zmluva 0103/2014/A zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových pripojení a periférnych zariadení 736.00/mesiac bez DPH 01.03.2014 ANEXO Systems spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 10102286 tonery 49,20 s DPH obj.č. 1300905 16.02.2014 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 10102339 tonery 55,20 s DPH obj.č. 1300918 20.12.2013 PRYZMAT, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 3413263360 odvoz odpadu 895,86 s DPH 08.01.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 113181981 vodné - stočné za 10/2013 923,26 s DPH 14.11.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť SOŠP
Faktúra 20130444 údržba výpočtovej techniky 1 494,00 s DPH 0103/2013/A 08.01.2014 ANEXO Systems spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 7150693305 odber el. energie v roku 2013 - vyučt. Fa 2993.00uhradenánazákladeZF s DPH 11.02.2014 ZSE energia, a.s Stredná odborná škola polygrafická
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/954

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria