Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka ZSE energie objednávka s DPH 20.01.2011
Faktúra 20140036 údržba výpočtovej techniky 960,00 s DPH 0103/2013/A 07.02.2014 ANEXO Systems spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 10102286 tonery 49,20 s DPH obj.č. 1300905 16.02.2014 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 10102339 tonery 55,20 s DPH obj.č. 1300918 20.12.2013 PRYZMAT, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 201300776 upratovacie a čistiace práce v budove TV 1 615,20 s DPH Dodatok č. 1 z 21.9.2012 07.01.2014 KLINTON, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 3413263360 odvoz odpadu 895,86 s DPH 08.01.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 20130444 údržba výpočtovej techniky 1 494,00 s DPH 0103/2013/A 08.01.2014 ANEXO Systems spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 7150693305 odber el. energie v roku 2013 - vyučt. Fa 2993.00uhradenánazákladeZF s DPH 11.02.2014 ZSE energia, a.s Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra FV132432 členské za mesiac december 2013 40,00 bez DPH Zmluva o spolupráci 16.01.2014 CKM Združenie pre študentov, mládeže a učiteľov Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 101154 tonery 30,00 s DPH 1400037 16.01.2014 PRYZMAT, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 101179 tonery 140,40 s DPH 1400046 20.01.2014 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 1491437 preddavok za odber plynu v roku 2014 8 965,32 s DPH 07.02.2014 SPP, a.s. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 02 2014 zálohová platba za odber elektriny na 02/2014 3 500,00 s DPH 07.02.2014 ZSE Energia, a.s. Stredná odborná škola polygrafická
Zmluva ŠI/1/2014 Zmluva o nájme nebytového priestoru 21,67 bez DPH 16.01.2014 WRIGLEY SLOVAKIA s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 201400052 upratovacie a čistiace práce v budove ŠI 1 280.40 s DPH Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 21.03.2012 04.02.2014 KLINTON, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 201400051 upratovacie a čistiace práce v budoveTV 1 615,20 s DPH Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 21.03.2012 04.02.2014 KLINTON, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 321556 oprava śachtových dverí 68,18 s DPH Zmluva zo dňa 13.12,2001 a Dodatok k Zmluve zo dňa 1.1.2006 30.12.2013 Július Póňa - Opravy a revízie výťahov Stredná odborná škola polygrafická
Zmluva Zmluva o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 0.15/liter s DPH 02.01.2014 MIM system, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 1488493 predplatné časopisu škola 22,00 s DPH 14071/Šk 21.01.2014 JurisDat - M. Medlen Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 7150709851 nedoplatok el. energie za 02/2014 2 375,72 s DPH 11.03.2014 ZSE Energia, a.s. Stredná odborná škola polygrafická
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/971

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria