Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka ZSE energie objednávka s DPH 20.01.2011
Zmluva NZ ŠI 1-2011 S Štalmachová s DPH 01.04.2011
Zmluva TV 7 2011 -2012 Zmluva č TV 7 2011-2012 nájom nebytového priestoru Klub priateľov futbalu Kengura prenájom telocvične 15 € za hodinu s DPH 06.12.2011 Klub priateľov futbalu Kengura
Faktúra FA SPP 180000840256 s DPH 28.02.2011
Zmluva ŠI-2-2011 NZ Z. Hájeková ŠI-2-2011 nájomná zmluva s DPH 01.06.2011 Z. Hájeková
Zmluva S 2 1 2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č S 2 1 2011 Alica Dórová s DPH 19.09.2011 Alica Dórová - ALDO
Faktúra ZSE energie 7101857459 s DPH 17.05.2011
Zmluva S 2 2 2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č S 2 2 2011 GRAFITEC SLOVAKIA s DPH 19.09.2011 GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Faktúra ZSE 7101843261 s DPH 21.03.2011
Zmluva Klub pozemného hokeja NZ č.TV 5-2010-11 s DPH 17.03.2011
Zmluva Dokan s DPH 11.03.2011
Zmluva FA 7101827883 s DPH 28.02.2011
Faktúra SPP - fa 180000857373 s DPH 09.03.2011
Zmluva Seiwa NZ č TV 4-2010-11 s DPH 02.03.2011
Objednávka 0015/15 potraviny s DPH 09.01.2015 AG FOODS SK s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Czafiková Dagmar samostaný odborný referent - skaldník ŠJ
Objednávka 0784/14 potraviny s DPH 23.10.2014 AG FOODS SK s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Czafiková Dagmar samostaný odborný referent - skaldník ŠJ
Faktúra 20140036 údržba výpočtovej techniky 960,00 s DPH 0103/2013/A 07.02.2014 ANEXO Systems spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Zmluva 0103/2013/A Zmluva o servise výpočtovej techniky paušál736/mesia s DPH 01.03.2013 ANEXO Systems spol. s r.o. SOŠP
Faktúra 20140330 údržba výpočtovej techniky 928,80 s DPH 0103/2013A 08.10.2014 ANEXO Systems spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 20120313 údržba výpočtovej techniky 942,00 s DPH 07.09.2012 ANEXO Systems spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/971

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria