Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o ubytovaní ubytovanie na ŠI (4 izbový byt) 550/1mesiac bez DPH 31.05.2018 Edita Augustínová, Monika Luknárová Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo Zabezpečenie mobiliáru do ŠI 12 610,00 bez DPH 30.05.2018 LENCOS in, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva IS02718 Zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov 2160.00/rok bez DPH 24.05.2018 ISIT Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 135.00/1mesiac bez DPH 22.05.2018 Viktor Bujdoš Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 135.00/1mesiac bez DPH 22.05.2018 Radoslav Bujdoš Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Rámcová dohoda na poskytovanie tovarov a služieb Zmluva na nákup tonerov podľaprílohy s DPH 14.05.2018 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní Zmluva o ubytovaní 135.00/1mesiac s DPH 30.04.2018 Martina Čambalová Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 160.00/1mesiac s DPH 30.04.2018 Peter Hulej Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 135.00/1mesiac s DPH 30.04.2018 Peter Ferko Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 012/2018 Zmluva o nájme a o servisno-materiálovom zabezpečení zariadenia 180.00/mesiac+výstupyaslužby bez DPH 26.04.2018 COPY PRINT GROUP, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. K 240 Dodatok k zmluve o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov odvádzaných verejnou kanalizáciou s DPH 17.04.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 2 k rámcovej dohode dodávanie papiera a lepenky zmenyuvedenévprílohe s DPH 20.03.2018 Europapier Slovensko, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 190.00/mesiac s DPH 01.03.2018 Ján Olšiak Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok k zmluve o plnení vyhradených povinností 25,00 bez DPH 27.02.2018 NATUR - PACK, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obv.kola športovej súťaže SŠ v obvodnom kole Ba III v šk. roku 2017/2018 200,00 bez DPH 02.02.2018 Ministerstvo vnútra SR Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 4 k Zmluve č. 054/14/07ZoD Zmluva o dielo - polygrafická výroba 2 424,98 s DPH 25.01.2018 Mesto Senec Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 190.00/mesiac s DPH 23.01.2018 Ing. Norbert Plančár Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 135.00/mesiac s DPH 23.01.2018 Radoslav Bujdoš Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 135.00/mesiac s DPH 22.01.2018 Viktor Bujdoš Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva VK/18/01/002 Zmluva o poskytovaní služieb virtuálnej knižnice 16.56/mesiac s DPH 16.01.2018 KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/965

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria