Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka ZSE energie objednávka s DPH 20.01.2011
Faktúra záloha na plyn február 2012 Dodávka plynu 11 960,- € s DPH S-RP20 Dodatok č.4 13.01.2012 SPP, a.s. SOŠP
Zmluva TV 4 2011 2012 Nájomná zmluva č TV 4 2011 2012 prenájom telocvične športový klub Mládež v pohybe 15 €/hod prenájom telocvične s DPH 14.12.2011 SOŠP Športový klub Mládež v pohybe - občianske združenie
Faktúra 111197822 BVS Faktúra č 111197822 spotreba vody za november 2011 2 996,50 s DPH 20.12.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť SOŠP
Faktúra 7111002097 Faktúra ZSE 7111002097 spotreba elektriny november 2011 8 119,42 s DPH 20.12.2011 ZSE energie SOŠP
Faktúra 7414701887 SPP 7414701887 záloha na plyn december 2011 11710,- € s DPH 20.12.2011 SPP SOŠP
Faktúra 201100804 KLINTON Faktúra č 201100804 upratovanie november 2011 1 615,20 s DPH 20.12.2011 KLINTON SOŠP
Faktúra FV1100001 Revit Nitra Faktúra č FV1100001 7 851,62 s DPH 20.12.2011 REVIT - NITRA s.r.o. SOŠP
Faktúra 201100803 KLINTON FA č 201100803 2971,20 € upratovanie praktické vyučovanie november 2011 s DPH 29.12.2011 KLINTON SOŠP
Faktúra 3411218474 FA Hlavné mesto SR poplatok za odvoz odpadu december 2011 3411218474 696,78 s DPH 19.01.2012 Hlavné mesto SR Bratislava SOŠP
Faktúra 4200039129 FA SPP 4200039129 záloha na plyn JANUÁR 2012 11 960,- € s DPH 20.01.2012 SPP, a.s. SOŠP
Faktúra 7101930559 FA ZSE 7101930559 spotreba elektriny za za december 2011 4465,40 € vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac december 2011 s DPH 27.01.2012 ZSE SOŠP
Faktúra 11118931 dodofakturácia spotreby vody rok 2009 až 2011 57 433,68 s DPH dlhodobá zmluva 09.01.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 11118931 dodofakturácia spotreby vody rok 2009 až 2011 57 433,68 s DPH dlhodobá zmluva 09.01.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra 7412733857 vyúčtovanie spotreby plynu za mesiac december 2011 13 000,21 s DPH 11.01.2012 SPP a.s. SOŠP
Faktúra 5101587068 Vyúčtovanie spotreby plynu január až október 2011 10 492,84 s DPH Vyúčtovanie spotreby plynu za január až október 2011 28.11.2011 SPP
Faktúra 7111015607 spotreba elektriny za január 2012 3 706,95 s DPH Dodatok č. 2 k Zmluve č R12/2010-11 R12/2010-11 17.02.2012 ZSE energia, a.s SOŠP
Faktúra 7111015607 spotreba elektriny za január 2012 7 206,95 s DPH Dodatok č. 2 k Zmluve č R12/2010-11 R12/2010-11 17.02.2012 ZSE energia, a.s SOŠP
Faktúra 12010019 rekonštrukcia kotolne odstránenie havarijného stavu 100 000,- € s DPH K1 2012 K 1 2012 27.02.2012 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Zmluva K1 2012 rekonštrukcia kotolne odstránenie havarijného stavu 100 000,- € s DPH 09.02.2012 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. Strdná odborná škola polygrafická
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/971

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria