• Prevzatie preukazu ISIC

  Žiaci prvého ročníka šk. roka 2018/2019, ktorí splnili všetky požiadavky na vydanie preukazu ISIC/<EURO26, si môžu prísť vyzdvihnúť nový preukaz každý pracovný deň od 15.8.2018 v čase od 8.00 do 13.00 hod. (1. posch., dvere č. 107). Tí, ktorí si preukaz nevyzdvihnú počas letných prázdnin, prevezmú preukaz začiatkom školského roka 2018/2019.

  Informujte sa telefonicky na čísle: 02/49209242, či je Váš preukaz vyrobený a pripravený na odovzdanie.

 • OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O PŠ

  Oznamujeme záujemcom o pomaturitné štúdium, že v školskom roku 2018/19 škola nebude otvárať štúdium z titulu nedostatočného záujmu zo strany žiakov.

 • NEZAHÁĽAME ANI CEZ PRÁZDNINY

  Pokiaľ mnohí z vás prázdninujú, škola sa pripravuje na nový školský rok. Vyviezli sme dva kontajnery starého nábytku, rozmiestnili nové stoličky do učební, pripravili učebne na praxi pre dizajn obalov. Vo výrobe je mobiliár pre 11 izieb na internáte. A to nie je všetko! Prekvapenie si nechávame na september.

 • BLIŽŠIE K DEŤOM CEZ YOUTUBERIZMUS!

  Stredná odborná škola polygrafická sa touto reklamnou kampaňou snaží osloviť hlavne žiakov základných škôl prostredníctvom sociálnych sietí, medzi ktoré patrí aj YouTube. Je známe, že decká súčasnosti podľahli tomuto trendu, tak prečo neísť aj týmto smerom?

  Celý článok

 • ČO NÁS SPÁJA?

  Medzinárodná súťaž tlačiarov PRINT STAR 2018 preverila súťažiacich tlačiarov zo Srbska, Turecka, Čiech a Slovenska.

  Celý článok

 • Výsledky prijímacích skúšok

 • DOKLASIFIKÁCIA V AUGUSTE 2018

  Stiahnuť ako dokument .rtf

  Žiak je povinný informovať sa u triedneho učiteľa o aktuálnom termíne doklasifikácie alebo opravnej skúšky. Informovať sa o termínoch doklasifikácie alebo opravnej skúšky je možné aj na sekretariáte TV, t.č. 02/49209265 v období 9.7.2018-17.8.2018.

  Celý článok

 • NEUVERÍTE, BOLO TO VIAC AKO 40 ROKOV!

  Jeden celý produktívny život zasvätený pedagogickej činnosti. Každý rok noví a noví žiaci. Všetko raz končí a treba sa rozlúčiť. My sme sa lúčili s pani Katarínou Orlíčkovou. Je smutné, keď niekto z pedagogického zboru odchádza. Lúčili sme sa aj s pani Mgr. Monikou Babušekovou. Po odučených rokoch a s ročným pôsobením na pozícii výchovného poradcu odchádza aj pani Mgr. Katarína Križanovičová. Ďakujeme Vám za všetko, čo ste pre túto školu urobili.

  Celý článok

 • KONIEC ROKA

  Končí sa školský rok a brány školy sa na dva mesiace zatvoria. Skôr, ako sa začne čas oddychu a naberania nových síl, sme ešte zhodnotili uplynulý školský rok plný radostí aj starostí, čo nové sme sa naučili, ale aj zabudli. Preto sme odmenili našich žiakov, ktorí sa počas celého školského roka snažili, mali výborné študijné výsledky a úspešne reprezentovali našu školu nielen na celoštátnych súťažiach, ale aj v zahraničí.

  Celý článok

 • PRIŠLI SA OD NÁS UČIŤ

  Dvojtýždňová stáž žiakov z Tureckej Ankary je ukončená. V rámci programu Erasmus+ našu školu navštívilo desať žiakov zo strednej školy Aktaş Atatürk mtal. Študijným odborom žiakov je operátor tlače. My sme ich pod vedením pedagógov zapojili do teoretického a  praktického vzdelávania. Absolvovali prednášku s profesionálnym fotografom z oblasti produktovej fotografie. Nadobudnuté vedomosti si mohli overiť počas medzinárodnej súťaže Print Star 2018.

  Celý článok

 • WORKSHOP LITOGRAFIA

  Čo je litografia?Ide o kameňotlač. Pri litografii sa používa jemne vyhladený kameň, na ktorý sa kreslí litografickou ceruzkou, litografickým tušom a inými materiálmi. Z hľadiska umiestnenia tlačových miest sa zaraďuje do tlače z plochy. Pokreslené miesta určené na odtláčanie priťahujú mastnotu – farbu. Litografia sa používala najmä v 2. polovici 19. storočia ako ilustračná technika. Vynález a vývoj litografie sa pripisuje Aloisovi Senefelderovi, ktorý sa narodil v Prahe, zatiaľ čo jeho rodičia nemeckého pôvodu hosťovali v jednom z pražských divadiel.

  Celý článok

 • ZAUJÍMATE SA O GRAFIKU?

  Spoznávate litografický kameň? Áno, ide o klasickú kresbu na solenhofenský vápenec. Jej vynálezcom bol Alois Jan František Senefelder, ktorý túto grafickú techniku nielenže vynašiel, ale ju doviedol až k dokonalosti. My sme si ju vyskúšali na workshope v Prahe po vedením pána Korbeláře. Unikátny prístup, didaktika vedenia workshopu a možnosť pracovať s kresbou na kameni nenechávali nikoho na pochybách. Výsledná tlač bola obohacujúcim zážitkom pre všetkých zúčastnených.

  Celý článok

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE PRVÉHO A DRUHÉHO ROČNÍKA

  V dňoch 21.5., 25.5. a 28.5.2018 sa študenti 1. a 2. ročníka zúčastnili účelového cvičenia. Každý deň absolvovali túru – prvý deň na Kolibu, druhý deň na Železnú studničku a tretí deň sa presunuli na Peknú cestu.

  Celý článok

 • EXKURZIA DO OSVIENČIMU A TLAČIARNE KUBÍK

  3. a 4. mája 2018 sa 44 žiakov našej školy zúčastnilo exkurzie do Osvienčimu, Krakova a Námestova.Navštívili koncentračný tábor v Osvienčime. V spoločnosti sprievodcov si prezreli múzeum holokaustu, expozície a krematórium a uctili si pamiatku všetkých ľudí, starcov, žien, mužov a detí, ktorí tu v neľudských podmienkach žili a zahynuli. Prezreli si aj Brezinku, ktorá bola súčasťou koncentračného tábora v Osvienčime. Videli zrenovované baraky, v ktorých sa tu žilo, obrovský priestor s komínmi, ktoré tu zostali po barakoch, kuchyňu, toalety a vypočuli si príbehy ľudí, ktorým sa podarilo z tábora úspešne utiecť.

  Celý článok

 • O DIGITÁLNEJ REKLAME

  V pondelok 4. júna 2018 sme sa stretli s kreatívnym riaditeľom digitálnej reklamnej agentúry DIGITASK Romanom Rojom a zároveň sme sa zúčastnili jeho prednášky Digitálna reklama.Zaujala nás myšlienka ,že začať s prácou v tejto oblasti môžeme aj s minimálnymi skúsenosťami. Stačí mať chuť a nápad. Porozprával nám o svojich začiatkoch, keď o práci s reklamnými spotmi nevedel takmer nič. Neustále však rozvíjal svoje kreatívne myslenie a prichádzal s originálnymi nápadmi.

  Celý článok

 • FOTO BRIGÁDA 2018

 • REPREZENTOVALI ŠKOLU

  V budúcnosti aj TY môžeš stáť medzi ocenenými žiakmi školy.V tomto roku to boli stupne víťazov v stolnom tenise a návrh design manuálu pre Print Star

  Celý článok

 • PRÍJEMNÝ ANGLICKÝ TÝŽDEŇ

  Počas 21. kalendárneho týždňa, teda počas ústnych maturitných skúšok, šestnásti z nás mali možnosť zúčastniť sa na hodinách pána Grahama Lasta, anglického lektora z Rainbow Club. Bol to skvelý intenzívny konverzačný kurz v anglickom jazyku. Ak by ste sa spýtali hocikoho zo skupiny, odpovedal by, že to bola užitočná skúsenosť v zábavnom prevedení SCHOLA LUDUS.

  Celý článok

 • PRINT STAR 2018

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola polygrafická
  Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

  www.polygraficka.sk

 • +421 2 49209220

Fotogaléria