Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka ZSE energie objednávka s DPH 20.01.2011
Faktúra 7140615092 spotreba elektriny za apríl 2012 5953.90uhradená25.05.2012 s DPH Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny 15.05.2012 ZSE energia, a.s
Zmluva Daň z nehnuteľností za rok 2011 5 713,87 €, dňa 20.10.2011 uhradená pomerná časť za Školskú jedáleň 1 428,46 € s DPH 04.11.2011 Hlavné mesto SR Bratislava
Faktúra 14111945761 FA SPP záloha November 2011 74111945761 11 710,- € s DPH záloha november 2011 21.11.2011 SPP
Faktúra 7120774845 FA ZSE Energie 7120774845 6 345,43 s DPH spotreba elektriny za mesiac október 2011 23.11.2011 ZSE Energia
Faktúra 5101587068 Vyúčtovanie spotreby plynu január až október 2011 10 492,84 s DPH Vyúčtovanie spotreby plynu za január až október 2011 28.11.2011 SPP
Zmluva TV3/2011-12 Zmluva o nákme nebytového priestoru telocvične 8,80 €/hod s DPH 21.03.2012 Leon Taekwondo Academy, občianske združenie
Zmluva ŠI I 1 2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 001,16 € mesačne s DPH 03.04.2012 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o.
Zmluva S2 2 2012 prenájom nebytového - skladového priestoru 10867.59ročne bez DPH 13.04.2012 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o.
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Dubra Graf č. S2/2/2007 nájom nebytových priestorov úprava 1088.73mesačne bez DPH 16.05.2012 Dubra Graf, s.r.o.
Zmluva č. S 2/ 4/ 2012 Zmluva o nájme nebytového priestoru 180.-zamesiac bez DPH 01.06.2012 printech, s.r.o.
Faktúra 7412714202 FA SPP záloha október 2011 7412714202 11 710,- € s DPH 20.10.2011 SPP
Faktúra 1/12/181317-36/55/257849 daň z nehnuteľnosti 2012 3 938,48 s DPH 11.04.2012 Hlavné mesto SR Bratislava
Zmluva S 2/1/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 11598ročne bez DPH 28.08.2012 Vydavateľský dom Elita, spol. s r.o.
Zmluva ŠI 2 2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 198.75mesačne bez DPH 06.09.2012 Zväz polygrafie na Slovensku
Faktúra 201200407 upratovanie priestorov teoretického vyučovania Jún 2012 1 615,20 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012 09.07.2012 KLINTON, s.r.o.
Faktúra 1121813173655257849 daň z nehnuteľností 2012 III splátka 3 938,48 s DPH 11.04.2012 Hlavné mesto SR Bratislava
Zmluva S2/1/2013 Zmluva o nájme nebytového priestoru 20.00/mesiac s DPH 31.12.2012 Rich Vending s.r.o.
Zmluva BL/6317BA umietnenie reklamného zariadenia 2 000,00 bez DPH 10.10.2016 Outdoor Media, s.r.o. Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva PV/1/2016 Zmluva o nájme nebytového priestoru 966,50 bez DPH 19.05.2016 Wolters Kluwer, s.r..o. Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/976

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria