Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve S2/5/2006 Zmluva o nájme nebytového priestoru 264,25 bez DPH 28.05.2014 TAB, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Objednávka ZSE energie objednávka s DPH 20.01.2011
Zmluva Zmluva o spolurpráci pri real. národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie araktivity a kvality OVP s DPH 31.05.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Rámcová dohoda - nákup papiera, kartónu a lepenky vzmyslezákonaNRSRč.18/1996ocenáchvzneníneskoršíchpredpisov s DPH 23.03.2015 Europapier Slovensko s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Zmluva zabezpečenie tlačiarenských služieb 6 523,82 bez DPH 30.03.2015 Štátny pedagogický ústav
Zmluva vypracovanie overovacej štúdie Auly SOŠP - COV 200,00 s DPH 03.02.2015 FAkulta architektúry STU v Bratislave Stredná odborná škola polygrafická
Objednávka pravidelná mesačná obsliha plynovej kotolne 420,- € za mesiac bez DPH s DPH 30.11.2011 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. SOŠP Ing. Ladislav Kováč riaditeľ SOŠP
Zmluva výmena okien - 7 ks 3 493,73 bez DPH 23.02.2015 TEAMPLAST SK, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Zmluva Zmluva o dielo - upratovacie služby 117 336 ,- € bez DPH s DPH 21.03.2012 KLINTON, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Zmluva Daň z nehnuteľností za rok 2011 5 713,87 €, dňa 20.10.2011 uhradená pomerná časť za Školskú jedáleň 1 428,46 € s DPH 04.11.2011 Hlavné mesto SR Bratislava
Zmluva Zmluva o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 0.15/liter s DPH 02.01.2014 MIM system, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická
Faktúra FA SPP 180000840256 s DPH 28.02.2011
Zmluva Zabezpečenie realizácie školenia na mieru platformy OS X a iOS pe študentov školy 2 000,00 bez DPH 14.12.2015 Všetci v spoločnosti - In socio Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere druhotných surovín podľaodberu s DPH 01.07.2016 PATEX + Co, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 31.05.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Zmluva Komunitný akčný deň 400,00 s DPH 13.04.2016 Centrum enviromentálnych aktivít CEA Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
Objednávka Objednávka odberu elektriny a rezervovanej kapacity na rok 2013 s DPH R12/2010-11 09.07.2012 ZSE Energia, a.s. SOŠP Ing. Ladislav Kováč riaditeľ školy
Faktúra ZSE 7101843261 s DPH 21.03.2011
Zmluva Dokan s DPH 11.03.2011
Zmluva FA 7101827883 s DPH 28.02.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/971

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria