Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 0209012019004 Zmluva o prenájme tlačových zariadení 43.00/mesiac bez DPH 09.01.2019 Z+M servis a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o vykonávaní a zabezpečovaní úloh "Bezpečnostnotechnická služba" 83.00/1mesiac bez DPH 07.01.2019 HOH, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o vykonávaní a zabezpečovaní úloh "Technik požiarnej ochrany" organizcáei 83.00/1mesiac bez DPH 07.01.2019 HOH, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva Z201854241_Z Lepička knižných chrbtov s frézovaním 42 600,00 s DPH 11.12.2018 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dohoda o ukončení zmluvy ukončenie zmluvy Z201852510_Z 43 200,00 s DPH 04.12.2018 KBA CEE Sp. z o.o. org. zlložka Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo zhotovenie publikácie 5 112.74 bez DPH 03.12.2018 Štátny pedagogický ústav Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. Z201852510_Z Lepička knižných chrbtov s frézovaním 43 200,00 s DPH 03.12.2018 KBA CEE Sp. z o.o. org. zlložka Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 150,00 s DPH 30.11.2018 Martin Ešek Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 190,00 s DPH 19.11.2018 JOzef Noga Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.10.2017 úprava doplňujúcich projektových prác 426 264,90 s DPH 15.11.2018 plus 2 architekti s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 201811718 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov s DPH 14.11.2018 Disig, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Darovacia zmluva darovanie hnuteľného majetku do múzea Gutenber 0,00 s DPH 07.11.2018 Slovenská republika, správca Ministerstvo financií SR Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Príloha č. 2 licenčnej zmluvy pre priebežnú aktualizáciu SW priebežná aktualizácia SW v školskej kuchyni 445/1rok bez DPH 07.11.2018 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 150,00 s DPH 05.11.2018 PhDr. Elena Macková Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní 150,00 s DPH 31.10.2018 Mária Blizniakovová Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Rámcová dohoda č. SIOV-03772/2018 zabezpečenie grafických a tlačiarenských služieb podľacenníkavprílohe bez DPH 29.10.2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva OU-BA-OS1-2018/099659 ZENIT Web developer pre súťažiacich SŠ 600,00 s DPH 22.10.2018 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva OU-BA-OS1-2018/099664 ZENIT Graphic Designer pre súťažiacich SŠ 600,00 s DPH 22.10.2018 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 712/2018 zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl vzmyslezákona s DPH 15.10.2018 Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode zmluva o cene papiera podľacenníka s DPH 12.10.2018 Europapier Slovensko, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/980