• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
    

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
   Zmluva 19/22 Zmluva o udelení licencie 69.00/1mesiac bez DPH 05.12.2022 VIS Slovensko Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 05.12.2022
   Zmluva Zmluva o reklame Propagácia obchodného mena 200,00 bez DPH 12.10.2022 NEOGRAFIA, a.s. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 13.10.2022
   Zmluva Zmluva o reklame Propagácia obchodného mena 500,00 bez DPH 19.09.2022 P.M.P. TLAĆIAREŃ, spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 20.09.2022
   Zmluva Zmluva o reklame Propagácia obchodného mena 500,00 bez DPH 19.09.2022 GRAFITEC SLOAKIA GROUP, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 19.09.2022
   Zmluva Zmluva o dielo Pamätnica SOŠP 3 000,00 bez DPH 15.09.2022 PhDr. Marián Pauer Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 19.09.2022
   Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 12.10.2017 úprava doplňujúcich projektových prác 25 164.00 s DPH 05.09.2022 plus 2 architekti s.r.o. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 05.09.2022
   Zmluva 12082022 Príloha k dohode o integračnom systéme 0,00 s DPH 12.08.2022 aSc Applied Software Consultants s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 22.08.2022
   Zmluva Zmluva o dielo 35 672,03 s DPH 29.07.2022 VETEX Int. s.r.. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 29.07.2022
   Zmluva Zmluva o reklame Propagácia obchodného mena 833,33 bez DPH 20.05.2022 Róbert Jurových NIKARA Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 20.05.2022
   Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zabezpečenie dodávok papiera podľaobjednávky s DPH 09.05.2022 Europapier Slovensko Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 09.05.2022
   Zmluva 86/2022 praktické vyučovanie žiakov v školskej jedálni podľaodpracovanýchhodín s DPH 25.04.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 26.04.2022
   Zmluva 1/2022 Zmluva o ubytovaní 160.00/1mesiac s DPH 14.04.2022 Mihálik Tomáš Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 19.04.2022
   Zmluva Vypožičanie vvýpočtovej techniky s DPH 13.04.2022 Základná škola Jána Kupeckého Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 24.04.2022
   Zmluva Z2022331_Z COMPUTER TO PLATE (CTP) modernizácia pracoviska digitálnej prípravy dát 104 454,00 s DPH 08.04.2022 Graphic Arts s.r.o. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 11.04.2022
   Zmluva Zmluva o reklame 1 000,00 bez DPH 30.03.2022 Slovenská Grafia, a.s. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 04.04.2022
   Zmluva Dodatok č. 7 k zmluve 2016070/CO služby v oblasti civilnej obrany 270/polrok s DPH 22.02.2022 BE-SOFT a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 28.02.2022
   Zmluva wk 1/2022 Tlač periodickej tlačoviny podľaobjednávky s DPH 14.02.2022 Wolters Kluwer SR s.r.o. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 14.12.2022
   Zmluva 02-001-MOB-00-15544 služby operátora mobilnej siete 1 070,00 bez DPH 21.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 25.01.2022
   Zmluva dodatok č. 6 k Zmluve 201607/70/CO príprava jednotiek CO 190.00/6mesiacov s DPH 12.01.2022 BE-SOFT a.s. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 14.01.2022
   Zmluva zabezpečenie úloh technika požiarnej ochrany 99.60/1mesiac s DPH 30.12.2021 HOH a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 03.01.2022
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1068