• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
   

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva Zmluva o reklame Propagácia obchodného mena 833,33 bez DPH 20.05.2022 Róbert Jurových NIKARA Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zabezpečenie dodávok papiera podľaobjednávky s DPH 09.05.2022 Europapier Slovensko Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 86/2022 praktické vyučovanie žiakov v školskej jedálni podľaodpracovanýchhodín s DPH 25.04.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 1/2022 Zmluva o ubytovaní 160.00/1mesiac s DPH 14.04.2022 Mihálik Tomáš Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva Vypožičanie vvýpočtovej techniky s DPH 13.04.2022 Základná škola Jána Kupeckého Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva Z2022331_Z COMPUTER TO PLATE (CTP) modernizácia pracoviska digitálnej prípravy dát 104 454,00 s DPH 08.04.2022 Graphic Arts s.r.o. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva Zmluva o reklame 1 000,00 bez DPH 30.03.2022 Slovenská Grafia, a.s. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva Dodatok č. 7 k zmluve 2016070/CO služby v oblasti civilnej obrany 270/polrok s DPH 22.02.2022 BE-SOFT a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva wk 1/2022 Tlač periodickej tlačoviny podľaobjednávky s DPH 14.02.2022 Wolters Kluwer SR s.r.o. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 02-001-MOB-00-15544 služby operátora mobilnej siete 1 070,00 bez DPH 21.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva dodatok č. 6 k Zmluve 201607/70/CO príprava jednotiek CO 190.00/6mesiacov s DPH 12.01.2022 BE-SOFT a.s. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva zabezpečenie úloh technika požiarnej ochrany 99.60/1mesiac s DPH 30.12.2021 HOH a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva Zabezpečenie úloh bezpčenostného technika 99.60/1mesiac s DPH 30.12.2021 HOH a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 1361 BR - SOŠ polygrafická dohoda o výške príspevku za náklady so zachovaním a opravou budovy 4000.00/rok bez DPH 23.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva Dodatok 1/201 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu odber zemného plynu podľaodberuplynu s DPH 15.11.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
  Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20207828 úprava položiek ceny papiera podľaobjednávky s DPH 03.11.2021 Europapier Slovensko Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
  Zmluva 90158 licenčná zmluva softweru (kuchyňa) podľaobjednávky s DPH 15.10.2021 Verejná informačnás lužba , s.t.o. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
  Zmluva Z202119376_Z Tlačiarenský stroj - trojstranný orez 60 273,60 s DPH 13.10.2021 GRAFITEC SLOAKIA GROUP, s.r.o. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
  Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 22.2.2021 Výmena okien a dverí na internáte školy 214 381,66 s DPH 20.07.2021 FERRMONT, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
  Zmluva 01/2021 Servisná zmluva - závora na parkovisko 100,00 bez DPH 07.06.2021 TRITON Závodná s.r.o. Strdná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp riaditeľ školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1060