• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
   

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva Zmluva o dielo Oprava kúrenia a rozvodov kúrenia na internáte 84 442,90 s DPH 07.07.2020 Ivan Bordáč Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 1/2020 Dodatok k zmluve o dielo 101 130.42 s DPH 29.04.2020 EURO LEASPARTNER, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva Z20207828_Z Papier, kartón a špeciálny grafický papier, gumové poťahy, strečová foĺia - výrobný a spotrebný materiál pre tlačiarne 119 988,00 s DPH 20.04.2020 Europapier Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 10/2020 prevod poškodeného motorového vozidla 0,00 s DPH 13.02.2020 Stredná odborná škola dopravná Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 0015544 mobilné telefóny podľaceníka s DPH 06.02.2020 O2 Slovakia,s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 3/2020 Zmluva o ubytovaní 135,00 s DPH 01.02.2020 Filip Rabara Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 1/2020 prenájom nebytových priestorov 850.52/1mesiac bez DPH 31.01.2020 MCR, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve 201607/70/CO zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany 130.00/6mesiacov s DPH 30.01.2020 BE-SOFT, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 2/2020 Zmluva o ubytovaní 160,00 s DPH 28.01.2020 VITALIJ POLUSCHCHUK Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 1/2020 Zmluva o ubytovaní 150,00 s DPH 21.01.2020 Ján Huňady Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva OU-BA-OS3-2020/033166 športová súťaž žiakov SŠ 2019/2020 440,00 s DPH 21.01.2020 Okresný úrad OŠ Bratislava Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva Zmluva o dielo 3/2020 Oprava internátnych izieb na 4. poschodí 94 950,61 s DPH 07.01.2020 EURO LEASPARTNER, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2019 poskytovanie praktického vyučovania 324.00/1mesiac s DPH 30.12.2019 Slovenská Grafia, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 5/2020 Zabezpečovanie úloh "Technik požiarnej ochrany" 99.60/1mesiac s DPH 27.12.2019 HOH, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 4/2020 Zabezpečovanie úloh "BEzpečnostnotechnická služba" 99.60/1mesiac s DPH 27.12.2019 HOH, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva Dodatok č. 12/2019 k zmluve o dodávke plynu odber zemného plynu podľaodberu s DPH 12.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 1/2020 Odber elektrickej energie 62.00/1MWh bez DPH 12.12.2019 ZSE Energia, a.s. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva Zmluva o dielo Licenčná zmluva na vydanie diela podľacenníkavprílohe s DPH 02.12.2019 podľa zoznamu v prílohe Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 23/2019 Kúpna zmluva - motorové vozidlo 4 999,00 s DPH 22.11.2019 Land agency s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  Zmluva 2019-1-SK01-KA102-060533 projekt Erasmus+ 53 578,00 s DPH 19.11.2019 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola polygrafická Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1023