• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • PODMIENKY PRIJATIA 2021

   kritéria na prijatie uchádzačov na základe prijímacej skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Uvoľňovanie opatrení v školách

     • 28.2.2022

      Žiaci základných a stredných škôl oddnes nemusia mať počas vyučovania respirátor či rúško. Mimo priestorov triedy, keď dochádza k premiešavaniu žiakov, naďalej platí prekrytie úst a nosa minimálne rúškom.

      V školách platia aj ďalšie opatrenia, ako sú napríklad samotestovanie či ranný filter. Pedagógovia musia mať v triedach prekryté dýchacie cesty minimálne rúškom.

       


       

     • Odborná stáž v rámci programu Erasmus+ v zahraničí

     • 17.2.2022

       

      Stredná odborná škola polygrafická organizuje 14 dňovú odbornú pracovnú stáž v rámci programu Erasmus+ do krajín EÚ Portugalska a Talianska (Sicília) v mesiacoch máj-jún 2022. Podmienky účasti, podrobnejšie informácie a prihláška sa pre záujemcov nachádza v odkaze pod príspevkom. 

     • Návrat do školy ku 10.1.2022

     • 5.1.2022

      V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa dňom 10.1.2022 (pondelok) ruší dištančná výučba a prechádza sa na prezenčnú formu výučby. Žiaci aj na teoretické, aj praktické vyučovanie prichádzajú výnimočne na 8.30. Zároveň sa pred vstupom do tried povinne otestujú. Z tohto dôvodu prosíme, aby si každý žiak doniesol samotest(y) a pod dohľadom pedagóga prebehne pretestovanie žiakov (aj teoretické, aj praktické vyučovanie).


       

     • VÝZVA

     • 14.12.2021

       

      Vyzývame žiakov školy, aby sa v čase nariadeného dištančného vzdelávania aktívne zapájali do výučby na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku podľa platného rozvrhu a komunikovali s vyučujúcimi.

      výzva.pdf

       


       

     • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

     • 1.12.2021

      Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa Vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

     • Testovanie žiakov

     • 20.11.2021

      V pondelok 22.11.2021 prebehne testovanie žiakov pred začiatkom vyučovania. Prosíme preto žiakov, aby si zo sebou priniesli balík testov ( 5ks), z ktorého následne použijú samotesty na otestovanie. Triedy, ktoré si ešte testy neprevzali, si ich prevezmú pred testovaním.

      Žiaci sa budú testovať aj na praktickom aj teoretickom vyučovaní. Prosíme žiakov, ktorí majú v uvedený deň praktické vyučovanie, aby prišli v rámci možností na PV do 7.15.

      V prípade že si žiak nedonesie samotesty, bude sa mu rátať absencia, následne vykázaná ako neospravedlnená.

       

     • VYTVOR VLASTNÚ GRAFIKU PRE SVOJ OBĽÚBENÝ, ALEBO VLASTNÝ AUDIO ALBUM

     • 15.11.2021

       

      REGISTRÁCIA DO: 22. 11. 2021
      ODOVZDANIE PROJEKTU: 15. 12. 2021-
      REGISTRÁCIA, ODOVZDANIE, KONZULTÁCIE: project@polygraficka.sk
      KONTAKTNÉ OSOBY: Roman Kožík MOV, Patrik Štefík MOV (učebňa 3129)

      Za 1. miesto získava súťažiaci poukaz na nákup vo vybranej predajni v hodnote 50 eur.
      Za 2. miesto získava súťažiaci poukaz na nákup vo vybranej predajni v hodnote 30 eur.
      Za 3. miesto získava súťažiaci poukaz na nákup vo vybranej predajni v hodnote 20 eur.


      Špeciálna cena agentúry EFFE za dizajn a komerčný prínos. Hodnotia kreatívci z agentúry Effe.
      Za 1. – 3. miesto získavajú súťažiaci diplomy za umiestnenie a vytlačené vlastné práce.
      Za 4. – X. miesto získavajú súťažiaci diplomy za účasť na súťaži.

       

      DOKUMENTY K PROJEKTU:

       

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu či zastupovania sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
  • Oficiálna stránka školy

   Nájdite novinky, informácie o školských akciách, podujatia a mnoho iného...
  • SLEDUJTE NÁS