• ANNOUNCEMENT OF THE WINNERS OF THE INTERNATIONAL COMPETITION BLACK LINE – LINOCUT

 • NOČNÉ ČÍTANIE

  Vo štvrtok 25. 10. 2018 si prineste karimatku, spací vak a občerstvenie. A hlavne nezabudnite na svoju najobľúbenejšiu knihu! Od 19.00 hod. až do polnoci budeme v učebni č. 109 čítať príbehy, diskutovať o literatúre a spisovateľskom majstrovstve.

  Celý článok

 • TRIENÁLE PLAGÁTU V TRNAVE

  Dňa 21.09.2018 sa triedy II.GMB, III.G a IV.G so svojimi učiteľkami odborných predmetov zúčastnili na X. ročníku výstavy Trienále plagátu v Trnave.

  Celý článok

 • DUÁL – VÝZVA PRE POLYGRAFOV

  Dňa 2.–3.10.2018 sa konalo pracovné stretnutie k systému duálneho vzdelávania. Účastníci stretnutia si vymenili názory a konštatovali, že „duál“ je prospešný ako pre zamestnávateľov tak aj pre žiakov, ktorí sa do neho zapoja. Predstavuje jednu cestu, ako riešiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vo vydavateľsko-tlačiarenskom komplexe.

  Celý článok

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 • VÝDAJ OBEDA 17.9-5.10.

  Oznamujeme Vám, že v čase od 17.9.2018 do 5.10.2018 sa z technických príčin bude variť len jeden obed.

 • FOKUS NA OBALY

  Zo štatistík združenia výrobcov papiera CEPI jednoznačne vyplýva, že výroba papierov pre obaly medziročne raste cca 4%. Nepochybne ide o oblasť, ktorá má budúcnosť aj pre našich žiakov. My sme boli v Brne opäť pri tom!

  Celý článok

 • FOTOBRIGÁDA 2018

  V dňoch 13.9-15.9.2018 sa uskutočnil na SOŠ polygrafickej 2. ročník Medzinarodnej fotografickej súťaže, FOTO brigáda 2018.Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl, ktoré sa postavili proti sebe. Študenti škôl mali za úlohu v priebehu 2 dní  nafotiť fotografie na určené témy. Všetky súťažné fotografie nájdete v školskej glérií PETIT. Je sa na čo pozerať!

  Celý článok

 • CHCEŠ CHODIŤ NA SOŠP?

  Aj Ty môžeš študovať na SOŠ polygrafickej. Počúvaj svoj vnútorný hlas a rozhodni sa! Ešte stále máš na zmenu čas. Čakáme Ťa.

  Ozvi sa na skola@polygraficka.sk a povedz nám, že chceš študovať práve u nás!

  Celý článok

 • VÝDAJ OBEDA 17.9-21.9

  Oznamujeme Vám, že v čase od 17.9.2018 do 21.9.2018 sa z technických príčin bude variť len jeden obed.

 • ORGANIZÁCIA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

  Dňa 19. 9. 2018 sa uskutoční triedne rodičovské združenie podľa nasledovného rozpisu.

  Celý článok

 • MATURITNÉ VYSVDČENIA

  Vysvedčenie o maturitnej skúške si maturanti môžu prevziať v pondelok 17.9.2018 v doobedňajších hodinách u pani sekretárky Kordošovej.

 • ODBORNÁ EXKURZIA V NÁRODNEJ BANKE SLOVENSKA

  Dňa 10.9.2018 sa triedy IV.GMB a III.TMT pod vedením triednych učiteliek Ing. E. Fialovej a Mgr. G. Kotekovej zúčastnili exkurzie v NBS.Témou workshopu bola finančná gramotnosť a používanie osobných účtov. Študenti pri prednáške používali mobilné telefóny, kde sa ukázala ich zručnosť v ovládaní osobných účtov a v bankovníctve. Za správne riešenia odpovedí boli odmenení vecnými cenami.

  Celý článok

 • ÚRAD VLÁDY, ĎAKUJEME!

  ĎAKUJEMEÚradu vlády SR za podporu pri nákupe vyrezávacieho plotra.Škola sa týmto zariadením priblížila k reálnym výrobným podmienkam porovnateľným u zamestnávateľov. Žiaci našej školy tak majú možnosť učiť sa konštrukciu obalov a súčasne kontrolovať svoje návrhy. Celý proces je doplnený digitálnym tlačovým strojom.

  Celý článok

 • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2018/2019 DŇA 3. 9.2018

  Otvorenie školského roku pre žiakov I. ročníka sa bude konať o 8.15 hod v školskej jedálni. Nástup žiakov do jedálne je o 8.05 hod. Súčasťou otvorenia školského roku bude aj rozdelenie do jednotlivých tried. Otvorenie školského roku ostatných tried sa uskutoční priamo v triedach.

  Celý článok

 • TRIEDNICTVO, KMEŇOVÉ UČEBNE V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

 • IDEME! SI PRIPRAVENÝ?

  Už v septembri pôjdu naši študenti opäť na Erasmus +.Zúčastnia sa odbornej stáže vo firmách Sloboda, Europrint.

  Celý článok

 • ÚSTNA FORMA MATURITNEJ SKÚŠKY

  Oznamujeme, že ústna forma MS sa bude konať dňa 11.9.2018. Harmonogram bude zverejnený.

  Mgr. Henrieta Jakúbková

 • UPOZORNENIE: MOBILNÉ TELEFÓNY NA MATEMATIKE A FYZIKE NIE SÚ POVOLENÉ!

  Predmetová komisia prírodovedných predmetov upozorňuje žiakov  SOŠ polygrafickej a ich zákonných zástupcov, že od  1.9.2018 nie je možné v predmetoch matematika a fyzika používať namiesto kalkulačiek mobilné telefóny. Dôvodom je používanie aplikácií na výpočet príkladov.

  Celý článok

 • ŠTUDENTI SPŠG SA STRETLI PO 15 ROKOCH!

  Veľmi sa tešíme z takýchto stretnutí a ďakujeme vám za priazeň. Prikladáme video s fotografiami zo stretávky študentov SPŠG v rokoch 1999-2003.

  Celý článok

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola polygrafická
  Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

  www.polygraficka.sk

 • +421 2 49209220

Fotogaléria