• EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3436 K OPERÁTOR KNIHÁRSKYCH TECHNOLÓGIÍ

 • VIEDEŇ 2017

  Študenti SOŠ polygrafickej navštívili dňa 12. 12. 2017 Viedeň.Počas cesty do hlavného mesta Rakúska naša sprievodkyňa oboznámila študentov so základnými historickými, geografickými a politickými faktami, ktoré sa viažu k tejto krajine.

  Celý článok

 • RETRO VÝSTAVA STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY GRAFICKEJ. ŽIVOT JEDNEJ ŠTRUKTÚRKY.

  Myšlienka na výstavy sa zrodila pred 2 rokmi na konci šk. roka pred hŕbou starých prác bývalých absolventov SPŠG. S Mgr. art Barborou Molnárovou sme stáli nad kopou starých výkresov a rozmýšľali, čo dokáže v súčasnosti motivovať mladých ľudí ku kreativite a kreatívnemu mysleniu.Tak sme sa v septembri tohto roku pustili do hľadania zaujímavých prác, ktoré ostali po akad. maliarovi Ľubomírovi Ďurčekovi, ktorý dlhé roky učil na SPŠ grafickej predmet ODK.

  Celý článok

 • UČÍME SA OD NAJLEPŠÍCH

  Aj tradičné vianočné jedlá sa dajú pripraviť netradične. Dnes sa o tom presvedčili nie len naše pani kuchárky, ale najmä všetci naši stravníci.

  Celý článok

 • VI. ROČNÍK DŇA PROJEKTOV

  Dňa 13.12.2017 sa konal na našej škole už VI. ročník Dňa projektov, keď žiaci vyšších ročníkov majú možnosť predstaviť svoje vedomosti a úspechy formou prezentácií.Žiakom I. a II. ročníkov ich starší spolužiaci predstavili svoje úspechy v škole v praxi. Prezentácie žiakov boli zamerali na rôzne témy, ako úspešne transformovať vedomosti získané v škole do praxe, ako uspieť a zviditeľniť sa, ako si splniť svoje sny.Napriek počiatočným rozpakom prezentujúcich sa prezentujúci do svojich tém a publikum s nimi aktívne spolupracovalo. Úspech bol zaručený.

  Celý článok

 • TURNAJ V BASKETBALE

  Dňa 12. decembra si naši študenti spríjemnili predvianočné obdobie turnajom v basketbale, ktorý sa už tradične odohrával v telocvičných priestoroch na Gymnáziu na Hubeného ulici. Naši študenti si postupne otestovali svoje basketbalové zručnosti v troch zápasoch, hraných na dvakrát po 10 minút čistého času.

  Celý článok

 • STOLNÝ TENIS – OBVODNÉ KOLO

  Dňa 6.12. 2017 sa naši žiaci a žiačky pod vedením RNDr. J. Čapka, zúčastnili obvodného kola stredných škôl v stolnom tenise. Turnaj sa konal v stolnotenisovej hale Černockého 6 v Bratislave pod záštitou predsedu BSK. Dosiahnuté výsledky a športové výkony oboch družstiev boli na vysokej úrovni. Z celkového počtu šesť družstiev sa chlapci v zostave Peter Valo, Samuel Horvath a Július Szabadoš umiestnili na treťom mieste s tromi vyhratými zápasmi. Družstvo dievčat sa umiestnilo zo štyroch družstiev na druhom mieste v zostave Sabrina Horvat, Simona Švorcová a Bronislava Ragasová s dvomi vyhratými zápasmi.

  Celý článok

 • NÁVŠTEVA MÚZEA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V MODRE

  Do múzea v malebnom mestečku na upätí Malých Karpát sme sa vybrali preto, aby sme si pripomenuli životnú cestu významného politika, publicistu, jazykovedca, básnika a kodifikátora novej spisovnej slovenčiny. Prezreli sme si fotografie rodného domu, v ktorom vyrastal, dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o jeho rodine, štúdiu a vzdelaní. Spolu s podobizňami a fotografiami Ľudovíta Štúra, jeho priateľov, lásky Márie Pospíšilovej a priateľky Adely Ostrolúckej sme videli aj broky zo zbrane, ktorou sa postrelil, nôž na otváranie listov v tvare konského kopyta, ba i pramienok jeho vlasov a úlomok stehennej kosti.

  Celý článok

 • POLYGRAFI V PARLAMENTE

  V utorok, 28. apríla 2017 sme sa zúčastnili exkurzie v našom parlamente – v Národnej Rade Slovenskej republiky.Vo vestibule nás ako prvá upútala dominantná busta prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana. Po jej stranách boli vlajky, jedna bola dobrovoľnícka a druhá naša štátna vlajka. Vo vitríne pod bustou boli vystavené dve štátne pečate, slovenský znak a niektoré pasáže z Ústavy Slovenskej republiky. Na stene za bustou sa vynímala pozlátená železná platňa s úryvkom z dnešnej štátnej hymny. Štátne symboly vo vstupnej hale Národnej rady SR stráži Čestná stráž Ozbrojených síl SR v modrých dobových uniformách.

  Celý článok

 • FLORBAL DIEVČAT

  Dňa 22.novembra sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiačok stredných škôl. V tejto súťaži mala zastúpenie aj naša škola. Mladé polygrafky si svoje florbalové zručnosti otestovali v dvoch stretnutiach. V prvom zápase nastúpili proti študentkám zo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií. Zápas skončil tesnou prehrou našich žiačok 3:4. V druhom zápase nastúpili polygrafky proti jasným favoritkám celého turnaja, čo sa nakoniec odzrkadlilo aj v priebehu celého zápasu a aj na konečnom ukazovateli skóre, kedy po uplynutí hracieho času svietil na tabuli výsledok 4:1 v prospech OA z Račianskej ulice.Za predvedené výkony a reprezentáciu školy našim florbaliskám ďakujeme.

  Celý článok

 • SÚŤAŽ PRE ŽIAKOV SOŠP!

  Čo je ukryté pod plachtou?Vaše tipy píšte na Facebook do komentára pod video.Prvé tri správne odpovede budú ocenené pánom riaditeľom.Pozor, čas máte len do 13.12.!

  Celý článok

 • FLORBAL CHLAPCI

  Dňa 8. novembra 2017 sa odohralo okresné kolo vo florbale chlapcov. Ako už tradične, turnaj sa hral na SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ulici. Účastníkmi tohto obvodného kola boli aj naši mladí polygrafi.

  Celý článok

 • ÚSPEŠNÝ NÁVRAT Z ODBORNEJ STÁŽE V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS+

  V sobotu 18. 11. 2017 sa skupina desiatich žiakov (osem chlapcov a dve dievčatá študijných odborov grafik digitálnych médií a operátor tlače) vrátila z odbornej pracovnej stáže, ktorá bola realizovaná v rámci projektu ERASMUS+. Účastníci získali reálny pohľad na prácu v tlačiarni zaradením do pracovného procesu v polygrafickej firme Europrint a.s., so sídlom v Prahe. 

  Celý článok

 • LYŽIARSKY VÝCVIK

  Ponuka je stále aktuálna! Príspevok na lyžiarsky výcvik vo výške 65 € treba doniesť do konca novembra vyučujúcim telesnej a športovej výchovy.

  Celý článok

 • STARÁ PANNA S DIVÝMI IDEAMI SOM (TIMRAVA VO VÝBERE DANY PODRACKEJ)

  Nie je asi nikto, kto by nenavštívil alebo aspoň nepoznal Bibliotéku, knižný veľtrh s dlhou tradíciou. Už druhý rok sa predmetovej komisii slovenského jazyka a literatúry podarilo dohodnúť v rámci tohto podujatia stretnutie s literatúrou. Kníh je na Bibliotéke neúrekom, ale rozprávanie o literatúre, o literárnych dielach priamo s odborníkom na to povolaným je predsa niečo iné.

  Celý článok

 • V TELOCVIČNI SI UŽ NEZACVIČÍŠ!

  teda, najbližšie až v roku 2018

  Celý článok

 • IMATRIKULÁCIA

  „Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.“ (Radujme sa, kým sme mladí.) Aj takto by sa dala charakterizovať každoročná slávnosť na našej škole.

  Slovo imatrikulácia pochádza z latinčiny a znamená zápis do zoznamu. V našom prípade sa jedná o zápis prvákov do zoznamu žiakov SOŠ polygrafickej. Tradíciou je, že sa na našej škole koná spolu s Halloweenom na konci októbra a obrad „zasvätenia“ vykonávajú štvrtáci.

  Celý článok

 • LIVING MEMORY ALEBO AKO SA KOMUNISTI V ROKU 1948 CHOPILI MOCI

  Už druhý rok sa našim slovenčinárom podarilo zorganizovať stretnutie študentov 4. ročníka s členom občianskeho združenia LIVING MEMORY, tentoraz s pánom Mgr. Martin Sládkom. Téma prednášky Uchopenie moci komunistickou stranou vo februári 1948 nebola zvolená náhodou – súvisí s preberaným učivom.Dňa 6.11.2017 sa všetci štvrtáci zhromaždili v učebni slovenského jazyka a literatúry, aby si vypočuli, ktoré udalosti predznamenali Víťazný Február v Československu, ako prebiehalo prevzatie moci komunistami, aj to, aké to všetko malo následky pre obyčajného občana. A ako sa to študentom páčilo? Tu sú názory niektorých študentov:

  Celý článok

 • POVEDZ DROGÁM „NIE“

  Keď sa nám minulý rok podarilo privítať v aule našej školy pána Samuela Bogára z občianskeho združenia NEzávislosť – Nový začiatok, boli sme si istí, že to je pre našich študentov to pravé.Prednášajúci totiž veľmi dobre vedel, o čom hovorí. Sám si prežil 12 rokov s tvrdými drogami, a tak mohol študentom názorne ukázať, čo to s človekom urobí, ale aj to, ako sa od závislosti oslobodiť a naučiť sa žiť život bez drog.

  Celý článok

 • HALLOWEENSKA KREATÍVNA DIELŇA

  Ručný papier je stále originálny medzi papierovými výrobkami. Preto sme sa rozhodli, že si zopakujeme výrobu ručného papiera. Halloweenské kreatívne dielne sme venovali práve vlastnoručne vyrobenému papieru. Ručný papier je krajší ako obyčajný, lebo nie je biely a nie je taký dokonalý. Je to proste originál, vyrobili sme si ho sami.

  Celý článok

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola polygrafická
  Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

  www.polygraficka.sk

 • +421 2 49209220

Fotogaléria