Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Roman Šíp, PhD. Riaditeľ
sip@polygraficka.sk
 
 
Ing. Judita Földesová Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Obrázky v pohybe
foldesova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Henrieta Jakúbková Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Slovenčina hrou
jakubkova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Ľubomír Sládeček Zástupca
sladecek@polygraficka.sk
 
 
Bc. Monika Babušeková Rozvrh
Majsterka
babusekova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Erika Belická Učiteľka
belicka@polygraficka.sk
 
 
Ing. Ružena Bocková Rozvrh
Majsterka
bockova@polygraficka.sk
 
 
RNDr. Jiří Čapek Učiteľ
Zástupca v triede: I.GMA
capek@polygraficka.sk
 
 
Ing. Margita Čížiková Rozvrh
Majsterka
cizikova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Eva Fialová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.GMB
Zástupca v triede: I.TMT
fialova@polygraficka.sk
 
 
Bc. Štefan Hricišin Majster
hricisin@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Michal Hudec Rozvrh
Triedny učiteľ: I.TMT
Triedny učiteľ: IV.G
Zástupca v triede: III.GMT
Vedie krúžok: Športové a pohybové hry
hudec@polygraficka.sk
 
 
Ing. Milena Chudá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.G
Vedie krúžok: Kreatívna grafika
Vedie krúžok: Vytvorte si vlastný fotoalbum
chuda@polygraficka.sk
 
 
Tomáš Jelínek Rozvrh
Majster
jelinek@polygraficka.sk
 
 
Helena Kardošová Rozvrh
Majsterka
kardosova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Gabriela Koteková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.TMT
Zástupca v triede: III.GMB
Vedie krúžok: Zábavná matematika
kotekova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Monika Kovácsová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.G
Triedna učiteľka: IV.GMB
Zástupca v triede: II.G
Zástupca v triede: IV.GMA
kovacsova@polygraficka.sk
 
 
Eva Kučmová Rozvrh
Majsterka
kucmova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Boris Kuruc Rozvrh
Triedny učiteľ: III.GMA
Zástupca v triede: IV.G
Vedie krúžok: Fiktívna firma
kuruc@polygraficka.sk
 
 
Ing. Vojtech Macenka Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.GMA
Zástupca v triede: III.GMA
macenka@polygraficka.sk
 
 
Ing. Elena Marušincová Učiteľka
marusincova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Miroslava Micháliková Vychovávateľka
michalikova@polygraficka.sk
 
 
Jana Miklášová Rozvrh
Majsterka
miklasova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. art. Barbora Molnárová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.GMB
Triedna učiteľka: II.G
Zástupca v triede: III.G
Vedie krúžok: Čarodieľňa
molnarova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Mária Mularčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.G
Triedna učiteľka: IV.GMA
Zástupca v triede: I.GMB
mularcikova@polygraficka.sk
 
 
Katarína Orlíčková Rozvrh
Majsterka
orlickova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Zuzana Pálová Učiteľka
palova@polygraficka.sk
 
 
Peter Parničan Rozvrh
Majster
parnican@polygraficka.sk
 
 
PhDr. Valéria Pastíriková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.GMB
Vedie krúžok: Klub milovníkov ANJ
pastirikova@polygraficka.sk
 
 
PaedDr. Anna Petrovičová Učiteľka
petrovicova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Ľubica Pistlová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: III.GMT
Vedie krúžok: Pohybové športy
pistlova@polygraficka.sk
 
 
Judita Podobeková Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Umelecká knižná väzba
podobekova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Katarína Prívozníková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.GMA
Zástupca v triede: IV.GMB
Vedie krúžok: Talk to me
privoznikova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Eva Soboňová Rozvrh
Vychovávateľka
sobonova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Ján Synko Rozvrh
Majster
synko@polygraficka.sk
 
 
Ing. Daniela Škulecová Rozvrh
Majsterka
skulecova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Dana Škultétyová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.GMA
Vedie krúžok: Nemecký jazyk pre trh práce
skultetyova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Alena Šofranková Rozvrh
Učiteľka
sofrankova@polygraficka.sk
 
 
Peter Štepnička Majster
stepnicka@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Milena Šuranová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Filmové a divadelné umenie
Vedie krúžok: Športový krúžok
suranova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Martin Švorc Rozvrh
Triedny učiteľ: II.GMB
Zástupca v triede: II.TMT
Vedie krúžok: Píšme tvorivo a bez chýb
svorc@polygraficka.sk
 
 
Zuzana Vykúrilová Vychovávateľka
vykurilova@polygraficka.sk

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria