• OBVODNÉ KOLO FLORBALU CHLAPCOV

  Dňa 7.11. 2018 sa študenti našej školy zúčastnili obvodného kola vo florbale. Turnaj sa uskutočnil na strednej odbornej škole na Rybničnej ulici.

  Celý článok

 • ČÍTAŤ V NOCI? ÁNO!

  Vo štvrtok 25. 10. 2018 sa v škole uskutočnilo Nočné čítanie. Učitelia pripravili pre žiakov učebňu na prenocovanie a k tomu aj bohaté občerstvenie v podobe chlebíčkov. Atmosféra bola skvelá.

  Žiaci si priniesli svoju obľúbenú knihu a tešili sa, že sa o ňu môžu podeliť so všetkými zúčastnenými. Čitateľ mal pripravené kreslo, kde prečítal svoju obľúbenú pasáž.

  Celý článok

 • OKRESNÉ KOLO VO FLORBALE DIEVČAT

  Dňa 25.októbra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiačok stredných škôl. V tejto súťaži mala zastúpenie aj naša škola.

  Mladé polygrafky si svoje florbalové zručnosti otestovali v troch stretnutiach. V prvom zápase nastúpili naše študentky proti študentkám zo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, v druhom zápase proti OA Račianska a posledný zápas zohrali s neskoršími víťazkami – dievčatami z Gymnázia na Českej. Hoci dievčatá urputne bojovali, nakoniec obsadili čestné štvrté miesto.

  Celý článok

 • TVOJA ŠANCA – TLAČIAR A KNIHÁR

  Dňa 8. a 9. novembra 2019 sa v Litomyšli konalo zasadnutie Zväzu polygrafie na Slovensku a Svazu polygrafických podnikatelu Českej republiky. Spoločné rokovanie zamestnávateľov konštatovalo nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce, a to konkrétne na pozícii operátor ofsetovej tlače a operátor knihárskych technológií. Žiaci majú možnosť vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a zamestnávatelia sú pripravení so žiakmi podpísať zmluvu.

  Celý článok

 • NÁVŠTEVA BIBLIOTÉKY

  Aj tento rok sa podarilo žiakom našej školy čo-to sa dozvedieť o nových knihách, ktoré by mohli využiť pri štúdiu, ale aj vo svojom osobnom živote. Kým minulý rok sme si v Inchebe vypočuli prednášku o Božene Slančíkovej-Timrave,  8.11.2018 sme sa dozvedeli, aké boli dôležité osmičky v dejinách Slovákov.

  Celý článok

 • SUCHÁ IHLA A RUČNÝ PAPIER – FOTOGALÉRIA

 • HALLOWEEN – FOTOGALÉRIA

  Ráno bola škola zvláštne tichá. Všade po stenách boli povešané príšery. Možno to boli zabudnutí študenti, ktorí trávili noc v škole.

  Program bol skvelý a zábavný. Masky sa prechádzali po chodbách a kto chcel, nechal sa odfotiť. Nechýbali ani Kreatívne dielne, kde si žiaci prvých ročníkov vyrobili vlastný ručný papier a vyskúšali umeleckú grafickú techniku tlače z hĺbky, suchú ihlu.Tak takto to chodí na SOŠ polygrafickej.

  Celý článok

 • ANGLICKÝ TÝŽDEŇ SO SKVELÝM LEKTOROM

  Bol to nezabudnuteľný týždeň angličtiny s Mr. Grahamom Lastom, „native speaker-om“ od 15.10 do 19.10.2018. Žiaci IV.GMT a IV.G mali príležitosť učiť sa pomocou rôznych konverzačných metód, ktoré podporovali premýšľanie, pružné reakcie a rozvíjali slovnú zásobu. Intenzívna príprava aj doma sa nevylučovala, ba spočiatku bola nevyhnutná.

  Celý článok

 • FUTSAL – OKRESNÉ KOLO

  Dňa 9.10. 2018 sa chlapčenský výber našich študentov zúčastnil prvej športovej akcie v tomto školskom roku. Konkrétne sa konala súťaž v okresnom kole vo futsale. Súťaž sa odohrala na SOŠ HS a S na Pántoch 9. Systém turnaja bol neúprosný, nakoľko sa do súťaže prihlásilo veľa škôl. O úspechu, či neúspechu sa teda rozhodovalo iba v jednom hranom zápase.

  Celý článok

 • OBCHODOVANIE S ĽUĎMI – PREDNÁŠKA

  Dňa 25.9.2018 sa žiaci 3. ročníka zhromaždili v aule školy, aby si vypočuli o novodobom otrokárstve, a to z úst na to najpovolanejších – prednášajúcou totiž bola kpt. JUDr. Patrícia Sikelová z Okresného riaditeľstva PZ Bratislava III.

  Celý článok

 • KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA PRE 3. ROČNÍK, ÚČELOVÉ CVIČENIE PRE 1. A 2. ROČNÍK

  V turnusoch 5.9.2018 – 7.9.2017 11.9.2018 – 13.9.2018 sa študenti 3. ročníka zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia. Bol rozdelený do troch dní a žiaci počas neho absolvovali túry na Kolibu, Železnú studienku a Peknú cestu. Získali nové informácie z oblasti zdravotníctva so zameraním na prvú pomoc v rôznych situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote. Spoznávali prírodu prostredníctvom vyskytujúcich sa rastlín a živočíchov v regióne a hodnotili aj negatívny vplyv človeka na prírodu.

  Celý článok

 • NÁVŠTEVA VEĽTRHU VYSOKÝCH ŠKÔL AKADÉMIA & VAPAC

  V utorok 9.10.2018 sa vybraní žiaci štvrtých tried zúčastnili 22. veľtrhu vysokých škôl AKADÉMIA & VAPAC, ktorý sa konal v Národnom tenisovom centre. Výstavy sa zúčastnilo množstvo vysokých škôl zo Slovenska aj zo zahraničia. Študenti mali možnosť spýtať sa zástupcov VŠ na podmienky prijatia na štúdium aj na možnosti uplatnenia na trhu práce. Poniektorí z našich študentov využili aj možnosť poradne, v ktorej si dali otestovať svoje študijné predpoklady.

  Celý článok

 • ZENIT – ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE

  Študenti sa dňa 17.10.2018 účastnili školského kola Zenit v kategóriách WebDeveloper a Grafik. Výsledné práce  bude hodnotiť zložená komisia.Víťaz postúpi do krajského kola, kde sa bude uchádzať o ďalší postup. Súťažiacim držíme palce.

  Celý článok

 • DNI ŽUPNÝCH ŠKÔL

  Bratislavský samosprávny kraj tentokrát organizoval Dni župných škôl aj mimo Bratislavy, mohlo sa na nich tak zúčastniť omnoho viac ľudí. Naša škola bola pri tom. Výstav stredných škôl sa zúčastnila vo všetkých mestách v samosprávnom kraji, kde sa akcia konala – v Bratislave, v Pezinku, v Senci a zúčastní sa aj v Malackách.

  Celý článok

 • DOD NA SOŠ POLYGRAFICKEJ

  Dňa 16.10.2018 sa v priestoroch SOŠ polygrafickej konal Deň otvorených dverí. Návštevníkom a možným budúcim študentom boli ukázané priestory školy. Žiaci základných škôl mali možnosť prísť do styku s pedagógmi strednej školy.

  Zúčastnilo sa 133 žiakov základných škôl.Ďalšie DOD sa bude konať vo februári 2019. Tešíme sa na Vás!

  Celý článok

 • ANNOUNCEMENT OF THE WINNERS OF THE INTERNATIONAL COMPETITION BLACK LINE – LINOCUT

 • NOČNÉ ČÍTANIE

  Vo štvrtok 25. 10. 2018 si prineste karimatku, spací vak a občerstvenie. A hlavne nezabudnite na svoju najobľúbenejšiu knihu! Od 19.00 hod. až do polnoci budeme v učebni č. 109 čítať príbehy, diskutovať o literatúre a spisovateľskom majstrovstve.

  Celý článok

 • TRIENÁLE PLAGÁTU V TRNAVE

  Dňa 21.09.2018 sa triedy II.GMB, III.G a IV.G so svojimi učiteľkami odborných predmetov zúčastnili na X. ročníku výstavy Trienále plagátu v Trnave.

  Celý článok

 • DUÁL – VÝZVA PRE POLYGRAFOV

  Dňa 2.–3.10.2018 sa konalo pracovné stretnutie k systému duálneho vzdelávania. Účastníci stretnutia si vymenili názory a konštatovali, že „duál“ je prospešný ako pre zamestnávateľov tak aj pre žiakov, ktorí sa do neho zapoja. Predstavuje jednu cestu, ako riešiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vo vydavateľsko-tlačiarenskom komplexe.

  Celý článok

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola polygrafická
  Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

  www.polygraficka.sk

 • +421 2 49209220

Fotogaléria