Prieskum trhu

Prieskum trhu na predmet zákazky: Čistiaci stroj

Možnosť predložiť ponuky do 31.01.2018  do  12,00 hod.

Kontaktná osoba: Silvia Hrabovská

Kontakt: e-mail: hrabovska@polygraficka.sk

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria