Prieskum trhu

Prieskum trhu na predmet zákazky: Kontrolný softvér

Hľadáme cenovú ponuku na dodanie neobmedzenej licencie kontrolného softvéru Enfocus PitStop. Do PHZ požadujeme zahrnúť inštaláciu a školenie personálu v počte 20 osôb.

Možnosť predložiť ponuky do 31.08.2018  do  12,00 hod.

Kontaktná osoba: Roman Šíp

Kontakt: e-mail: sip@polygraficka.sk

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria