Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Roman Šíp, PhD. Riaditeľ
sip@polygraficka.sk
 
 
Ing. Judita Földesová Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Obrázky v pohybe
foldesova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Henrieta Jakúbková Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: III.GMA
Vedie krúžok: Slovenčina hrou
jakubkova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Ľubomír Sládeček Zástupca
sladecek@polygraficka.sk
 
 
Mário Adamčík Majster
 
 
Mgr. Erika Belická Rozvrh
Triedna učiteľka: I.GMA
Zástupca v triede: IV.GMA
Vedie krúžok: Easy English
belicka@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Zdenka Bírová Majsterka
 
 
Ing. Ružena Bocková Majsterka
bockova@polygraficka.sk
 
 
RNDr. Jiří Čapek Učiteľ
capek@polygraficka.sk
 
 
Ing. Margita Čížiková Majsterka
cizikova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Eva Fialová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.GMA
Triedna učiteľka: IV.GMB
Zástupca v triede: I.GMA
fialova@polygraficka.sk
 
 
Bc. Štefan Hricišin Majster
hricisin@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Michal Hudec Rozvrh
Triedny učiteľ: II.TMT
Zástupca v triede: I.TMT
Zástupca v triede: IV.GMT
Vedie krúžok: Športové a pohybové hry
hudec@polygraficka.sk
 
 
Ing. Milena Chudá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.G
Zástupca v triede: II.G
Vedie krúžok: Kreatívna grafika
chuda@polygraficka.sk
 
 
Tomáš Jelínek Majster
jelinek@polygraficka.sk
 
 
Ing. Patrik Jurkovič Majster
jurkovic@polygraficka.sk
 
 
Helena Kardošová Majsterka
kardosova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Gabriela Koteková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.TMT
Zástupca v triede: IV.GMB
Vedie krúžok: Zábavná matematika
kotekova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Monika Kovácsová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.GMB
Triedna učiteľka: IV.G
Zástupca v triede: III.G
kovacsova@polygraficka.sk
 
 
Roman Kožík Majster
 
 
Eva Kučmová Majsterka
kucmova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Boris Kuruc Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.GMA
Zástupca v triede: II.GMA
kuruc@polygraficka.sk
 
 
Ing. Ondrej Kvasnica, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Vojtech Macenka Rozvrh
Učiteľ
macenka@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Miroslava Micháliková Vychovávateľka
michalikova@polygraficka.sk
 
 
Jana Miklášová Majsterka
miklasova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. art. Barbora Molnárová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.GMB
Triedna učiteľka: III.G
Zástupca v triede: IV.G
Vedie krúžok: Čarodieľňa
Vedie krúžok: Tvorivé dielne
molnarova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Mária Mularčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.G
Zástupca v triede: II.GMB
mularcikova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Zuzana Pálová Rozvrh
Majsterka
palova@polygraficka.sk
 
 
PhDr. Valéria Pastíriková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.GMB
pastirikova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Silvia Paulusová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Martin Petrík Majster
 
 
PaedDr. Anna Petrovičová Rozvrh
Učiteľka
petrovicova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Ľubica Pistlová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: I.TMT
Triedna učiteľka: IV.GMT
Zástupca v triede: II.TMT
Vedie krúžok: Pohybové športy
pistlova@polygraficka.sk
 
 
Judita Podobeková Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Umelecká knižná väzba
podobekova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Katarína Prívozníková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.GMA
Zástupca v triede: I.GMB
Vedie krúžok: Talk to me
privoznikova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Eva Soboňová Učiteľka
sobonova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Eva Soboňová Rozvrh
Vychovávateľka
sobonova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Ján Synko Majster
synko@polygraficka.sk
 
 
Ing. Daniela Škulecová Majsterka
skulecova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Dana Škultétyová Rozvrh
Učiteľka
skultetyova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Alena Šofranková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.G
Vedie krúžok: We made it!
sofrankova@polygraficka.sk
 
 
Peter Štepnička Majster
stepnicka@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Milena Šuranová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Filmové a divadelné umenie
Vedie krúžok: Športový krúžok
suranova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Martin Švorc Rozvrh
Triedny učiteľ: III.GMB
Zástupca v triede: III.TMT
Vedie krúžok: Píšme tvorivo a bez chýb
svorc@polygraficka.sk
 
 
Zuzana Vykúrilová Vychovávateľka
vykurilova@polygraficka.sk

© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria