Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Roman Šíp, PhD. Riaditeľ
sip@polygraficka.sk
 
 
Ing. Judita Földesová Zástupkyňa
Vedie krúžok: Obrázky v pohybe
foldesova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Henrieta Jakúbková Zástupkyňa
Vedie krúžok: Slovenčina hrou
jakubkova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Ľubomír Sládeček Zástupca
sladecek@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Erika Belická Triedna učiteľka: I.GMA
belicka@polygraficka.sk
 
 
Ing. Ružena Bocková Majsterka
bockova@polygraficka.sk
 
 
RNDr. Jiří Čapek Učiteľ
Zástupca v triede: II.GMA
capek@polygraficka.sk
 
 
Ing. Margita Čížiková Majsterka
cizikova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Eva Fialová Triedna učiteľka: IV.GMB
Zástupca v triede: II.TMT
fialova@polygraficka.sk
 
 
Bc. Štefan Hricišin Majster
hricisin@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Michal Hudec Triedny učiteľ: II.TMT
Zástupca v triede: IV.GMT
Vedie krúžok: Športové a pohybové hry
hudec@polygraficka.sk
 
 
Ing. Milena Chudá Učiteľka
Zástupca v triede: II.G
Vedie krúžok: Kreatívna grafika
Vedie krúžok: Vytvorte si vlastný fotoalbum
chuda@polygraficka.sk
 
 
Tomáš Jelínek Majster
jelinek@polygraficka.sk
 
 
Helena Kardošová Majsterka
kardosova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Gabriela Koteková Triedna učiteľka: III.TMT
Zástupca v triede: IV.GMB
Vedie krúžok: Zábavná matematika
kotekova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Monika Kovácsová Triedna učiteľka: I.GMB
Triedna učiteľka: IV.G
Zástupca v triede: III.G
kovacsova@polygraficka.sk
 
 
Eva Kučmová Majsterka
kucmova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Boris Kuruc Triedny učiteľ: IV.GMA
Vedie krúžok: Fiktívna firma
kuruc@polygraficka.sk
 
 
Ing. Elena Marušincová Učiteľka
marusincova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Miroslava Micháliková Vychovávateľka
michalikova@polygraficka.sk
 
 
Jana Miklášová Majsterka
miklasova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. art. Barbora Molnárová Triedna učiteľka: II.GMB
Triedna učiteľka: III.G
Zástupca v triede: IV.G
Vedie krúžok: Čarodieľňa
molnarova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Mária Mularčíková Triedna učiteľka: II.G
Zástupca v triede: II.GMB
mularcikova@polygraficka.sk
 
 
Katarína Orlíčková Majsterka
orlickova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Zuzana Pálová Učiteľka
palova@polygraficka.sk
 
 
Peter Parničan Majster
parnican@polygraficka.sk
 
 
PhDr. Valéria Pastíriková Učiteľka
Zástupca v triede: III.GMB
Vedie krúžok: Klub milovníkov ANJ
pastirikova@polygraficka.sk
 
 
PaedDr. Anna Petrovičová Učiteľka
petrovicova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Ľubica Pistlová, PhD. Triedna učiteľka: I.TMT
Triedna učiteľka: IV.GMT
Vedie krúžok: Pohybové športy
pistlova@polygraficka.sk
 
 
Judita Podobeková Majsterka
Vedie krúžok: Umelecká knižná väzba
podobekova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Katarína Prívozníková Triedna učiteľka: III.GMA
Vedie krúžok: Talk to me
privoznikova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Eva Soboňová Vychovávateľka
sobonova@polygraficka.sk
 
 
Ing. Ján Synko Majster
synko@polygraficka.sk
 
 
Ing. Daniela Škulecová Majsterka
skulecova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Dana Škultétyová Triedna učiteľka: II.GMA
Vedie krúžok: Nemecký jazyk pre trh práce
skultetyova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Alena Šofranková Triedna učiteľka: I.G
sofrankova@polygraficka.sk
 
 
Peter Štepnička Majster
stepnicka@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Milena Šuranová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Filmové a divadelné umenie
Vedie krúžok: Športový krúžok
suranova@polygraficka.sk
 
 
Mgr. Martin Švorc Triedny učiteľ: III.GMB
Zástupca v triede: III.TMT
Vedie krúžok: Píšme tvorivo a bez chýb
svorc@polygraficka.sk
 
 
Zuzana Vykúrilová Vychovávateľka
vykurilova@polygraficka.sk

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria