Zoznam tried

Názov
I.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Mularčíková
I.GMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Škultétyová
I.GMB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art.Barbora Molnárová
I.TMT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Hudec
II.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art.Barbora Molnárová
II.GMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Prívozníková
II.GMB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Švorc
II.TMT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Koteková
III.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Monika Kovácsová
III.GMA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Boris Kuruc
III.GMB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Fialová
III.GMT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Pistlová, PhD.
IV.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Hudec
IV.GMA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Mularčíková
IV.GMB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Monika Kovácsová

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria