Bodový systém hodnotenia z cudzích jazykov a zo slovenčiny

Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Od 20. februára 2015 pôsobí naša škola ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy.

Rozhodnutie o COV

Zverejňovanie dodávateľských faktúr od 1.1.2015

Na tomto odkaze škola zverejňuje dodávateľské faktúry od 1.1.2015:

http://vucba-dokumenty.assecosolutions.sk/00894915/

Kontakt

 • Stredná odborná škola polygrafická
  Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

  www.polygraficka.sk

 • +421 2 49209220

Prezentačné video školy


 

Nový prospekt školy

Škola

 • Študenti SOŠ polygrafickej navštívili dňa 12. 12. 2017 Viedeň.Počas cesty do hlavného mesta Rakúska naša sprievodkyňa oboznámila študentov so základnými historickými, geografickými a politickými faktami, ktoré sa viažu k tejto krajine.

  Celý článok

 • Myšlienka na výstavy sa zrodila pred 2 rokmi na konci šk. roka pred hŕbou starých prác bývalých absolventov SPŠG. S Mgr. art Barborou Molnárovou sme stáli nad kopou starých výkresov a rozmýšľali, čo dokáže v súčasnosti motivovať mladých ľudí ku kreativite a kreatívnemu mysleniu.Tak sme sa v septembri tohto roku pustili do hľadania zaujímavých prác, ktoré ostali po akad. maliarovi Ľubomírovi Ďurčekovi, ktorý dlhé roky učil na SPŠ grafickej predmet ODK.

  Celý článok

 • Aj tradičné vianočné jedlá sa dajú pripraviť netradične. Dnes sa o tom presvedčili nie len naše pani kuchárky, ale najmä všetci naši stravníci.

  Celý článok

 • Dňa 13.12.2017 sa konal na našej škole už VI. ročník Dňa projektov, keď žiaci vyšších ročníkov majú možnosť predstaviť svoje vedomosti a úspechy formou prezentácií.Žiakom I. a II. ročníkov ich starší spolužiaci predstavili svoje úspechy v škole v praxi. Prezentácie žiakov boli zamerali na rôzne témy, ako úspešne transformovať vedomosti získané v škole do praxe, ako uspieť a zviditeľniť sa, ako si splniť svoje sny.Napriek počiatočným rozpakom prezentujúcich sa prezentujúci do svojich tém a publikum s nimi aktívne spolupracovalo. Úspech bol zaručený.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola polygrafická
  Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

  www.polygraficka.sk

 • +421 2 49209220

Fotogaléria