Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.GI.GMAI.GMBI.TMT
  2. ročník   II.GII.GMAII.GMBII.TMT
  3. ročník   III.GIII.GMAIII.GMBIII.GMT
  4. ročník   IV.GIV.GMAIV.GMB
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria